Alle werkafspraken overzichtelijk in een dossier

De werkafspraken worden ingevoerd in Dossier. hier kunnen eenmalige en terugkerende werkafspraken worden bijgehouden. Van de werkafspraken kunnen facturen worden gemaakt en deze facturen kunnen worden doorgeboekt naar de financiële administratie. In Dossier kan in een oogopslag worden bekeken of bepaalde werkafspraken al zijn gefactureerd, met welk factuurnummer en of deze al zijn doorgeboekt naar een financiële administratie.

De module dossier werkt als volgt:

In Dossier (een relatie kan meerdere dossiers hebben) wordt de in de dossier-kop (het startscherm) de koppeling met een Relatie vastgelegd, alsmede de met houder van het dossier. Zo kan eenvoudig worden vastgesteld wie bijvoorbeeld de budgethouder en tevens kwaliteitsbewaker van een dossier is.

In de (aan te maken) dossierregels onder dossierkop-regel wordt vastgelegd welke werkzaamheden of leveringen (activiteiten) tegen welke prijs, wanneer en waar moeten worden uitgevoerd, wie de factuur krijgt (dat kan een andere relatie zijn dan waarmee het dossier is gekoppeld, denk aan vastgoedbeheerders), welke (inkoop-) kosten er voor dit dossier gelden (onderaannemers of leveranciers) en kunnen er opmerkingen worden vastgelegd. 

Hier ingegeven teksten keren op de factuur terug. Er zijn vele mogelijkheden om overzichten van dossiers en alle daar aan gekoppelde zaken te verkrijgen, als schermprint, hard-copy, email of fax via Overzichten en Printen. Voor- en nacalculatie is eenvoudig mogelijk.

Bij een Dossier wordt een Infoblad aangemaakt, waarop vele aanvullende (en voor sommige bedrijven noodzakelijke) extra informatie kan (en moet) worden ingevoerd.