Voor alle bedrijven is facturatie belangrijk.

Als geen facturen kunnen worden gemaakt staat de bedrijfsvoering stil. Bij schoonmaakbedrijven en andere bedrijven in de zakelijke dienstverlening worden vaak vele facturen verstuurd met verschillende tarieven en tijdseenheden. Het is belangrijk om snel duidelijke facturen te maken, zodat minder gereclameerd wordt er en voor de organisatie tijdswinst wordt behaald.

Full-Control heeft onderstaande modulen ontwikkeld ten behoeve van facturatie:
Module Factuur Verkoop

Module Factuur Verkoop

Met de module Factuur Verkoop kunnen (automatisch) facturen worden gemaakt aan de hand van ingevoerde afspraken en tarieven. De samenstelling kan per relatie worden vastgelegd (verzamelen, apart per object, meer exemplaren, aan derden zenden enz.).
Deze kunnen worden geprint of digitaal worden verstuurd.

Module factuur verkoop

Module factuur inkoop

Module factuur inkoop

Inkoopfacturen kunnen in deze module ingeboekt worden. Hiermee kunnen inkoop- en verkoopfacturen direct vergeleken worden. Invoer per afdeling ontlast de boekhouding, die voor accordering anders eerst weer terug moet naar de betrokkenen.

Module factuur inkoop


Module Factuurkoppeling

Module Factuurkoppeling

In deze module vindt de export plaats van inkoop- en verkoopfacturen naar een financieel boekhoudpakket zoals bijvoorbeeld Cash, Exact, Multivers, Muis en andere.

Module factuur koppeling