Facturen ten behoeve van inkoop

Het is met deze module eenvoudig om (inkoop-) facturen van derden in te boeken en daarna te verdelen naar de juiste kostenplaats. Deze gegevens kunnen vergeleken worden met de verkoop en per dossier kan in één oogopslag worden bekeken hoe de kosten en baten zijn.

De Factuur Inkoopmodule werkt als volgt:

In deze module worden inkoopfacturen ingeboekt en geregistreerd.

De goedgekeurde inkoopnota’s kunnen in het dossier worden gezet. Hier staan ook de verkooptarieven vermeld.

Zo komen de kosten tegenover de opbrengsten te staan in het dossier, hetgeen de nacalculatie sterk verbetert en al duidelijk is, nog voordat dit achteraf blijkt uit de financiële administratie. 

Daarnaast kunnen de goedgekeurde inkoopnota’s worden overgezet naar een financieel programmapakket.