Export van financiële gegevens

In Nederland bestaan vele boekhoudpakketten en een aantal worden standaard door Full-Control ondersteund. Daarnaast zijn is Full-Control dealer van Cashweb. Het is van belang dat de juiste rekeningnummers aan elkaar worden gekoppeld, zodat de juiste gegevens op de juiste plaats in het financiële pakket terecht komen. 

De koppeling en export van facturatie gegevens gaat als volgt: 

Alvorens de financiële boekingen kunnen worden gedaan, is het noodzakelijk eerst alle mutaties in Relaties te exporteren, zodat er geen boekingen zijn zonder bijbehorende relaties. 

Om de factuurgegevens en debiteuren en crediteuren te exporteren uit het systeem, en deze te importeren in een financieel programmapakket zijn er diverse interfaces ontwikkeld, die aansluiten bij de verschillende ondersteunde financiële programmapakketten. Omdat elk pakket andere eisen stelt en andere mogelijkheden biedt, is dit per situatie verschillend. 

Vooraf dienen er Stamgegevens zoals grootboeknummers, btw-codes, kostenplaatsen en dergelijke vastgelegd te worden, zodat de gegeven naar de wensen van de financiële afdeling aan het financiële programmapakket worden aangeboden.

Exact, Multivers, Muis en Cashweb worden ondersteund en maatwerk oplossingen zijn mogelijk.