Een verkoopfactuur in alle soorten en maten

Facturatie is de levenslijn van elk bedrijf en een regelmatig terugkerende activiteit binnen een onderneming. Het is daarom zaak zoveel mogelijk taken te automatiseren om efficiënt te werken en voordelen te behalen.
De module Factuur Verkoop voorziet hierin. 

De Factuur Verkoopmodule werkt als volgt:

In de module verkoop factuur worden taakregels gemaakt onder een dossier, waarbij tarieven ingevoerd worden en facturen kunnen worden gemaakt.

Uw huisstijl kan worden gebruikt als achtergrond van een (digitale) factuur. Er kunnen verzamelfacturen worden gemaakt of facturen per stuk. De facturen kunnen worden geprint of digitaal verstuurd. 

Deze module is zeer uitgebreid en houdt rekening met de vele verschillende wensen van opdrachtgevers. 

Factureren per periode, maand, jaar, week, dag, alles is mogelijk. Verzamelen van factuurregels van diverse dossiers of juist allemaal apart. Meerdere kopieën, niet automatisch verzamelen bij de batch, aangepaste factuurteksten, digitale facturen, allemaal aan de hand van de soort relatie en de soort communicatie. 

Hoewel meestal per batch (afdeling) wordt gefactureerd, kan dat ook handmatig en per stuk. Aangemaakte facturen kunnen, mits nog niet overhandigd aan het financiële pakket, nog worden aangepast, of kunnen komen te vervallen.

Er zijn diverse overzichten van de facturen beschikbaar en een factuur of een serie facturen kan herprint worden. Dat maakt het mogelijk een kopie-factuur, bij voorbeeld na een aanmaning en de daarop volgende reactie, direct via email te verzenden. 

Daarmee is het niet langer zinvol hardcopy’s in het archief te bewaren: de fiscus eist slechts dat de facturen uniek en opvolgend genummerd zijn en bij opvraag snel beschikbaar kunnen zijn, even los van alle eisen waar een factuur wettelijk al aan moet voldoen. 

Dit belast het milieu minder en scheelt veel porti- en verwerkingskosten.