Object, de fysieke plaats waar de dienst geleverd wordt

In het dossier wordt vastgelegd op welk object (gebouw) de dienst geleverd moet worden. Daarvoor zijn vele gegevens nodig, die zijn vastgelegd in het Infoblad. Denk aan objectadres, geodata, contact- en waarschuwingsadressen, sleutel, kluis en codegegevens, PAC, installateur en nog meer.
Daarnaast kunnen werkzaamheden gedupliceerd worden die periodiek terugkomen.

De module Object werkt als volgt: 

Object is een uitbreiding op module Dossier. In het dossier staan activiteiten en deze activiteiten vinden plaats in het Object. Het gaat bijna altijd om een object (gebouw) van een opdrachtgever, waar werkzaamheden aan, in of om moeten worden verricht. 

Dit is specifiek gericht op bedrijven met vaste en ad-hoc diensten voor hun klanten. Onder andere kan hier met bonnen worden gewerkt, die na uitvoering en afmelden met alle gegevens naar de facturatie gaan. 

Maar belangrijker nog is de mogelijkheid om vaste opdrachten te ‘dupliceren’. Daarmee wordt periodiek (afhankelijk van de gemaakte keuzen) een nieuwe en actuele taakregel aangemaakt, die dan (meestal in een batch) gefactureerd dan worden. 

Omdat er veel extra gegevens bekend moeten zijn, is er een Infoblad gekoppeld aan het Dossier. Hier wordt vastgelegd welke contactpersonen van de relatie moeten worden gewaarschuwd bij alarm, wie de rapportage krijgt, welke dienstverleners er nog meer aan dit pand verbonden zijn en welke meldkamer (PAC) het alarm ontvangt. 

Hier worden ook de gegevens over de alarminstallatie, de instructies en sleutelgegevens, alsmede in welke kluis deze zitten, ingevoerd. Al deze gegevens zijn later te gebruiken door het systeem, om te komen tot vergaande automatisering van toewijzen van werkzaamheden.