Een werknemer als Relatie

De gegevens van Relaties, en met name van werknemers, zijn van belang om een goede administratie te kunnen voeren. Niet alleen de naam- en adresgegevens zijn van belang, maar ook de werk- en tarief afspraken. Voor werknemers zijn ook o.a. het uurloon, contract uren en verloopdata van bijvoorbeeld rijbewijs en paspoort en nog veel meer zaken van belang.
Personeelsbeheer betreft de volgende modulen:
Module Stamgegevens

Module Stamgegevens

De module Stamgegevens bevat alle relevante informatie informatie van een Relatie. Niet alleen naam- en adres gegevens maar ook gegevens of het een bijvoorbeeld een debiteur of crediteur (of beide) is. 

Module Stamgegevens

Module Relatie

Module Relatie

Om geautomatiseerd te kunnen werken is basisinvoer noodzakelijk. De module Relatie zorgt dat de gegevens logisch geordend zijn en bruikbaar voor andere modulen. Een relatie kan bijvoorbeeld een organisatie of persoon zijn. Deze gegevens kunnen aan elkaar worden gelinkt zodat een inzicht in de samenhang wordt verkregen.  

Module relatie


Module Personeelsbeheer

Module Personeelsbeheer

Als de relatie is ingevoerd kan de soort werknemer worden 'aangezet'. Hierin moeten vele gegevens over de werknemer worden ingevoerd. Van de functie, het aantal dienstjaren, de toepasselijke cao, het uurloon, het aantal contracturen tot verloopdata van de arbeidsovereenkomst, proeftijd, verjaardag, paspoort, rijbewijs en dergelijke. Uiteraard worden er signaleringen hierover verzonden aan de belanghebbenden.

Module personeelsbeheer

Module Salaris

Module Salaris

De module Salaris haalt uit de module Planning en Roostering de uren per periode of per maand, rekening houdend met verschillende uursoorten, zoals aanwezigheid, verlof, ziekte,onregelmatigheidstoeslag conform CAO en wet. Hiermee worden salarisberekeningen gemaakt, de betalingen (als bestand) klaargezet, de (digitale) aangiften voorbereid, de loonstroken geprint (of digitaal verzonden) en de gegevens klaargezet voor de financiële administratie.

Module salaris


Module Salariskoppeling

Module Salariskoppeling

De salarisgegevens kunnen worden geëxporteerd naar financiële pakketten, zoals Exact en Cash, Multivers, Muis en andere.

Module salariskoppeling