Planning en Roostering van medewerkers

Het Plannen en Roosteren is een dagelijkse bezigheid in een schoonmaakbedrijf of bedrijf in de zakelijke dienstverlening. 
Realtime informatie is noodzakelijk om efficiënt te kunnen werken en kosten te besparen. 
Het is tevens handig om onderaannemers te kunnen plannen. Achteraf kunnen de uren op deze taken leiden tot facturatie en salarissen.
Module Planning en Roostering

Module Planning en Roostering

In Full-Control maken we onderscheid tussen Plannen en Roosteren. 

In de planning staan de de afspraken die met de klant zijn gemaakt.

Onder roostering staan de werknemers die op de geplande taak worden 'geboekt'. 

Dit kan in steeds muteren en dan real-time worden gewijzigd, het eenvoudigst in een Visual Planning- en Roosterscherm. 

Zo wordt de planning van taken en een rooster van werknemers op deze taken eenvoudig en overzichtelijk. 

Module planning en roostering