Gegevens over relaties

De gegevens van Relaties zijn van belang om een goede administratie te kunnen voeren. Niet alleen de naam- en adresgegevens zijn van belang maar ook de werk- en tarief afspraken.

Het betreft de volgende modulen:

Module Stamgegevens

De module Stamgegevens bevat alle relevante informatie informatie van een relatie. Niet alleen naam- en adres gegevens maar ook gegevens of het een bijvoorbeeld een debiteur of crediteur (of beide) is. 

Module Stamgegevens

Module Relatie

Om geautomatiseerd te kunnen werken is basisinvoer noodzakelijk. De module Relatie zorgt dat de gegevens van een relatie logisch geordend zijn en bruikbaar voor andere modulen. Een relatie kan bijvoorbeeld een organisatie of persoon zijn. Deze gegevens kunnen aan elkaar worden gelinkt zodat een inzicht in de samenhang ontstaat. 

Module relatie


Module Dossier

Module Dossier

Als de Relatie is ingevoerd kan een Dossier worden aangemaakt. Hierin staat de informatie over een Object en worden de werkafspraken weergegeven. Bijvoorbeeld aantal schoonmaakuren per maand of 4 weken, de tijden en dagen dat dit moet worden uitgevoerd, de frequentie van glaswassen en andere werkzaamheden, en de factuurafspraken kunnen worden ingevoerd.

Module dossier

Module Tarief

Module Tarief

Tariefafspraken (die gelden voor een periode) met relaties zijn van groot belang voor een juiste facturatie. Er kunnen verschillende tariefafspraken zijn bij een relatie. Bijvoorbeeld een tarief voor schoonmaak, andere tarieven per onregelmatigheidstoeslag voor werken in het weekend- of avonduren. En weer andere tarieven voor vloeronderhoud, glasbewassing en dergelijke. De module Tarief voorziet hierin.

Module tarief


Module Object en Infoblad

Bij schoonmaakbedrijven en andere bedrijven in de zakelijke dienstverlening komen veel werkzaamheden voor die terugkerend van aard zijn. Denk aan reguliere schoonmaakwerkzaamheden die dagelijks uitgevoerd worden, maar maandelijks worden gefactureerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd bij een object waar informatie van bekend moet zijn, zoals sleutelgegevens, code's en specifieke afspraken. De module Object en Infoblad voorziet hierin.

Module object en infoblad