De relatie is de basis

In een organisatie is sprake van vele soorten relaties. Sommige soorten zijn van belang voor de zichtbaarheid in de relatielijst (actueel), andere voor de facturatie (debiteur, crediteur) of voor het registreren van uren en loongegevens (werknemer). De module Relatie voorziet hierin.

De module Relatie werkt als volgt: 

In een bedrijf draait alles om relaties als prospects, klanten, leveranciers en sollicitanten, medewerkers, ja zelfs met objecten zoals een auto, een communicatiemiddel of zelfs een virtuele. Er is dus sprake van vele soorten relaties. 

Sommige soorten zijn van belang voor de zichtbaarheid in de relatielijst (actueel), andere voor de facturatie (debiteur, crediteur) of voor het registreren van uren en loongegevens (werknemer).

Maar ook tussen de relaties onderling is sprake van vele connecties, zoals tussen contactpersonen en hun werkgevers, die weer klant zijn van het bedrijf. Bij elke relatie wordt zoveel mogelijk informatie vastgelegd, waarmee selecties en overzichten kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld van alle bij de relatie horende communicatiekanalen, maar ook opmerkingen met een tijdstempel, bank- en btw-nummers en niet te vergeten alle adressen (bezoek- en postadres) en eventueel adressen van bij deze relatie behorende objecten, die in de bijbehorende dossiers zijn vastgelegd.

Elke relatie heeft een unieke zoeknaam, waarmee deze snel kan worden gevonden in de relatielijst, het meest gebruikte scherm. In het relatiescherm zijn deze gegevens zichtbaar en kunnen (mits permissie) ook gewijzigd (n.a.w., bank- btw, telecomgegevens) of aangevuld (opmerkingen) worden, contacten (andere bestaande of nieuw aan te maken relatie) toegevoegd of gewijzigd of van een soort worden voorzien. 

Een relatie kan meerdere soorten tegelijk hebben, dus bijvoorbeeld zowel crediteur als debiteur zijn.Door gebruik te maken van systeem-koppelingen kunnen documenten bij elke relatie worden opgeslagen en daarna geraadpleegd, maar ook kan er een koppeling naar een softwarematige (Asterisk) telefooncentrale worden gelegd, zodat direct vanuit de relatie gebeld kan worden. Ook kan dan met een email-cliënt of een browser vanuit de relatie ook gemaild of een website bezocht worden.

Relatie is prima te gebruiken als CRM-gereedschap, met mogelijkheden van export van (mail-) adressen voor o.a. mailing.

Er zijn vele mogelijkheden om overzichten van relaties en alle daar aan gekoppelde zaken te verkrijgen: als schermprint, hard-copy of email.