Het exporteren van salarisgegevens

De gegevens uit de module Salaris is input voor een financieel pakket. 

De module Salariskoppeling voorziet hierin.

De module Salariskoppeling werkt als volgt: 

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel worden de loon- (en alle andere) gegevens uit de periode geëxporteerd naar een extern salarispakket (zoals dat ook met een extern financieel pakket het geval is), ofwel deze worden verwerkt in de module Salaris van Full-Control zelf, waarna de resultaten worden doorgeboekt naar het externe financiële pakket. 

Voor meerdere pakketten zijn koppelingen beschikbaar. Cashweb en Exact worden ondersteund. De grootboeknummers van die pakketten dienen vooraf (Stamgegevens) in Full-Control gekoppeld te worden aan de gegevens die geëxporteerd worden. 

Afhankelijk van het pakket verloopt de export- en import automatisch (Cashweb), anderen behoeven handmatige handelingen daartoe (Exact e.a.).