Salarisberekening voor uw werknemers

De periodieke salarisberekening wordt in deze module uitgevoerd. De wet en CAO afspraken worden verwerkt in inhoudingen, de ziektedagen en verlofuren worden berekend. Hieruit volgen loonstroken die (digitaal) aan werknemers kunnen worden verstuurd en de digitale aangifte, alsmede de betalingsbestanden. 

De module Salaris werkt als volgt: 

Het eigen salarispakket berekend van de netto lonen uit bruto uurgegevens, rekening houdend met alle factoren, zoals besproken in Personeelsbeheer. 

Daarvan worden loonstroken geprint (eventueel digitaal) en er wordt een doorboeking naar een financieel pakket gemaakt. 

Daartoe dienen er vooraf grootboeknummers bekend te zijn, behorende bij de uursoorten, zodat deze op de gewenste plaats in het financiële pakket terecht komen. Ook moet het formaat van velden, de omschrijving en nog veel meer bekend zijn. 

Ten behoeve van de fiscus (en andere instellingen) zijn er rapportages beschikbaar, die via een interface naar de belastingdienst automatisch voor de melding van de loonheffing verwerken.

Er zijn koppelingen mogelijk naar een financieel pakket. Ook opgaven voor een bedrijfspensioenfonds kunnen worden aangemaakt en op deze wijze verzonden. 

Tenslotte voorziet het systeem in het maken van jaaropgaven en overzichten.