De vaste basisinformatie noemen wij Stamgegevens

In iedere administratie begint alles met de invoer van basisgegevens. Dat zijn bijvoorbeeld de eigen bedrijfsgegevens, de soorten relaties, dossierkenmerken, tarieven, btw-codes, koppelingen van activiteiten met grootboeknummers, loontabellen, functies en nog veel meer.

In Full-Control noemen we dit Stamgegevens. De informatie uit deze module worden door andere modulen gebruikt om berekeningen uit te voeren en te gebruiken. 

De module Stamgegevens werkt als volgt:

Deze voor de normale gebruiker meestal niet zichtbare (menukeuze) is nodig om de database nader in te richten.

De centrale database is voorzien van vele tabellen, waarin vrijwel onbeperkt veel verschillende data kunnen (en moeten) worden vastgelegd, die vervolgens door de andere modulen worden gelezen, bewerkt en, indien nieuw of gemuteerd, teruggeschreven. Behoudens enkele tijdelijke uitzonderingen (bijvoorbeeld tijdens doorboeken van gegevens) is de database tegelijkertijd door meerdere gebruikers te benaderen (afhankelijk van het aantal licenties).

In Stamgegevens worden afdelingen, tarieven, soorten relaties, telecommunicatie, activiteiten en contacten vastgelegd, evenals dossierkenmerken, activiteitensoorten, functies en salaristabellen, controlesoorten en nog veel meer door de beheerder(s) van het systeem vastgelegd, waarna ze voor de gebruikers beschikbaar komen.

Enkele gegevens zijn alleen voor de programmeur beschikbaar, zoals lay-outs van facturen, loonstroken, koppelvlakken met andere softwarepakketten en meer. In deze module wordt ook bepaald welke rechten gebruikers krijgen (en welke niet), bijvoorbeeld per afdeling, alleen lezen enz. 

Omdat geen enkele module zonder deze Stamgegevens kan werken, is deze altijd onderdeel van de levering van een of meerdere modulen, waarvan Relatie en Dossier minimaal deel moeten uitmaken.