Tariefafspraken per soort ingeven

De module Tarief voorziet in het ingeven van alle denkbare soorten tarieven, per relatie of als groep relaties, of als standaard. Door deze gegevens te koppelen aan de gegevens uit dossier en relatie kunnen facturen worden worden gemaakt.

De module Tarief werkt als volgt:

Om afspraken goed vast te leggen en blijvend goed te beheren is er de mogelijkheid om per relatie een (aantal) tarief-afspraken vast te leggen per activiteit, eenheid of tijdseenheid, periode waarin deze geldt, enzovoort. 

Daarmee kan een periodieke prijsaanpassing eenvoudig in een ‘batch’ worden uitgevoerd. Maar vooral: er worden minder fouten gemaakt bij het bepalen van kosten bij een nieuwe opdracht, zoals bijvoorbeeld een alarmopvolging in feite is, en bovendien maakt het automatische facturatie mogelijk. 

Behalve tarieven per relatie kunnen ook algemene (standaard-) tarieven of tarieven voor een groep klanten (collectief) worden vastgelegd.