Over ons

Visie en missie

Visie en missie

Visie: Full-Control is een opleidingsbedrijf vanuit de praktijk in de facilitaire dienstverlening (bewaking met eigen ND nummer, schoonmaak, catering, concieëge en receptiediensten) waarin de participatiemaatschappij een belangrijke rol heeft. Onze doelstelling is dat we een sociale onderneming hebben met minimaal 30% van onze medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Daarnaast levert Full-Control software oplossingen voor het ondersteunen en beheersen van specifieke bedrijfsprocessen die de kern vormen van een onderneming. Hierdoor worden diverse bedrijfsprocessen zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, door iedereen die daartoe gemachtigd is, actueel en bruikbaar is. 

Dat draagt sterk bij aan een rendabele onderneming met een lange termijn horizon en hoge continuïteit.  

Missie: Full-Control werkt als sociale onderneming die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en begeleidt tot gediplomeerde en ervaren vakkrachten. 
Daarnaast streeft het opbouwen van een persoonlijke band met relaties na, die leiden tot een langdurige en vruchtbare samenwerking op basis van vertrouwen en goed vastgelegde afspraken.
Team Full-Control Amsterdam

Organisatie

Full-Control heeft een strak geleide staf-lijn organisatie, met maar twee hiërarchische lagen. Hierdoor, en door de ook intern consequent toegepaste automatisering, kan snel en adequaat geschakeld worden. Voor elk specialisme zijn meerdere professionals beschikbaar, 

Er wordt gewerkt vanuit vestigingen in Amsterdam en Doetinchem.