Privacy Statement

Full-Control respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die de gebruiker via de website aan Full-Control verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Full-Control worden verstrekt via de website van Full-Control, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Full-Control, neem dan contact op met info@full-control.nl