Module Container Transport

Een goede rittenadministratie is van groot belang

Bij containertransport is het van belang eenvoudig te kunnen zien welke containers al gepland zijn en welke nog niet zijn gekoppeld aan een eigen rijder of charter. Daarnaast worden veel gegevens gebruikt voor latere facturatie, zoals extra wachttijd en dergelijke.

De module Containertransport voorziet hierin. 

De module container transport werkt als volgt:


Van elke container is na te gaan naar welke bestemmingen die onderweg is op welke oplegger en met welke charter of chauffeur. 

Gemaakte afspraken en tarief afspraken kunnen direct vastgelegd worden en na afloop van het transport wordt er een dossier van gemaakt en een factuur geproduceerd.

De Containertransport module is ontworpen om een papieren planlijst te vervangen. Met deze module worden containerritten vastgelegd. Zo compleet als mogelijk met containers, laad-, los- en andere adressen, auto’s, chauffeurs, chassis, enz.

Er kan met meerdere planners tegelijk gewerkt worden, eventueel op verschillende locaties, waarbij iedereen de hele planlijst actueel bijgewerkt kan zien en er in kan werken. 

Ritopdrachten kunnen worden geprint of verstuurd per fax, e-mail of sms, alles rechtstreeks uit de planlijst die op het scherm staat. 

Extra kosten, zoals wacht-uren, kunnen direct worden vastgelegd en geprint, gemaild, enz.

De nacalculatie is eenvoudig te controleren, omdat opbrengsten en kosten tegenover elkaar in een dossier staan.

Naar charters is (interne-) credit facturatie mogelijk.

Ook kunnen alle inkoopnota’s op de dossiers worden verantwoord en daarmee is er een sluitende controle op alle inkomende nota’s .