Module Opslag / Loodsadministratie

Een efficiënt ingerichte loods bespaart ruimte en tijd

Bedrijven in de transport die zich richten op opslag en warehousing willen zoveel mogelijk goederen in een zo beperkt mogelijke ruimte op- en overslaan, zodat efficiënt gewerkt kan worden.

De module Opslag / Loodsadministratie voorziet hierin. 

De module Opslag / Loodsadministratie werkt als volgt: 


Deze module maakt het mogelijk de voorraad van derden tot in detail te administreren en te volgen.
Het maakt optimale benutting van de beschikbare ruimte mogelijk, het programma beheert de (pallet-) locaties en verzekert dat een hoge bezettingsgraad haalbaar is. 

Gebruik van barcodes om de goederenstroom onder controle te houden, te controleren, het werk te versnellen en de foutkans te verkleinen is mogelijk. De functies voor locatiebeheer en -toewijzing zijn toegesneden op het gebruik van palletstellingen. 

Bij binnenkomende goederen stelt het programma locaties voor en kan controleren of de goederen daar neergezet worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om goederen op vrij in te geven stapel- en/of verzamelplaatsen te registreren.

De (locatie-) gegevens van geregistreerde goederen kunnen via het scherm op veel verschillende manieren worden geraadpleegd; ook kunnen rapportages worden geprint. Wanneer de voorraad binnen het magazijn wordt verplaatst naar een andere locatie, en/of gesplitst wordt in deel-partijen, kan dat in het programma worden bijgehouden.

Van de binnenkomende (of binnengekomen) goederen kan een aanname-lijst worden geprint; van de uitslag kan een picklist of een laadlijst worden afgedrukt.

Een volledige historie van alle goederen die in de loods zijn geweest, wanneer zij de loods binnen kwamen, waar ze in de loods stonden en wanneer ze uitgeslagen zijn, is beschikbaar.

Tevens kunnen deze activiteiten worden gefactureerd en er kan een nacalculatie worden gemaakt.