Algemene Leverings Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ALV van Nederland ICT gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Deze modules treft u hierbij aan.

Het betreft

en